Med den teknologiske utviklingen følger det stadig nye hav av muligheter. Vi jobber for at Valdres skal rustes til å gripe disse mulighetene. Da trengs det en ekstraordinær satsing på teknologisk kompetanse. Vi tror det er lurt å tenke lagt fram, og vi tror at alt er mulig, hvis vi – vi i Valdres – klarer å finne og gjennomføre de rette grepene. 

 

Barn og unge:   
Morgendagens gründere finnes i dag i barnehager og skoler, og på aktiviteter for barn og unge. Vi jobber for å engasjere bredt i skapende aktiviteter som også gir viktig teknologisk kompetanse.

Næringslivsutvikling:   
Vi skal hjelpe eksisterende bedrifter til et relevant fokus på nye teknologiske muligheter. Det er også en viktig oppgave å legge til rette for at nye teknologibedrifter lett skal kunne slå rot i Valdres.

 

Vi har nå et 4-årig oppstartsporsjekt med 6 satsingsområder - disse kan du lese om her.
 

Skaperkraft Valdres jobber for at eksisterende bedrifter skal lykkes bedre på lang sikt og for at nye typer bedrifter skal komme til. Selv om vi jobber for å utvikle egne inntektskilder må oppstarten på satsingen være et kollektivt løft. Vi takker alle som er med på dette løftet. Mange av dem har blitt med gjennom kampanjen vår på spleis.no/løft.

Private bidragsytere

Bidrag

Mye!

Bidrag

Mye!

Bidrag

Mye!

Bidrag

Kr.20.000,-

Bidrag

Kr.20.000,-

Bidrag

Kr.10.000,-
+ avsug

Bidrag

Kr.10.000,-

Bidrag

Kr.10.000,-

Bidrag

Kr.10.000,-

Bidrag

Kr.10.000,-

Bidrag

Kr.10.000,-

Bidrag

Kr.10.000,-

Bidrag

Kr.10.000,-

Bidrag

Kr.10.000,-

Bidrag

Kr.10.000,-

Bidrag

Kr.10.000,-

Bidrag

Kr.5.000,-

Bidrag

Oppvaskmaskin + div

Bidrag

Kr.5.000,-

Bidrag

Kr.5.000,-!

Bidrag

Kr.5.000,-

Støttespillere i det offentlige:

Skaperkraft Valdres

Kontakt oss gjerne for spørsmål eller innspill.

E-post: post@skaperkraftvaldres.no 

Tlf: +47 41 33 54 96