about_EV3_BuildMoreRobots_landscape.jpg

SKOLER

Morgendagens teknologigründere går på skolen i dag.

 

Skolene står i en særstilling for å gjøre at det brede lag av den unge befolkningen får øynene opp for teknologisk skaperglede.

 

Vi tror at hvordan skolene lykkes med teknologi vil spille en viktig rolle for hvordan framtidas næringsliv i Valdres ser ut. Det er som i idretten: Stor bredde sannsynliggjør flere topper.

 

Skaperkraft Valdres skal gjøre hva vi kan for at de som ønsker det kan få utvikle sitt fulle potensiale på fritida. 

Våren 2019 gjorde vi en undersøkelse blant skoleledere i Valdres. Der så vi et ønske om å være ambisiøse med koding, men også en skepsis for hvordan man skulle få det til. Derfor ønsker vi å hjelpe skolene til å komme best mulig i gang med dette.

Denne sida vil bli brukt som ressursbank for Skaperkraft Valdres sitt opplegg rettet mot lærerne.

 

Béatrice Bieuville er vår ressursperson på koding. Hun jobber sammen med skolene for å styrke lærernes kompetanse og selvtillit til å benytte seg av mulighetene koding gir i undervisningen. Link til aktuelle ressurser vil stadig legges til nederst på sida.

shutterstock_649624924.jpg

"Kodingen, den digitale skaperkraften, er en viktig del av dagens og morgendagens allmenndannelse."