top of page
about_EV3_BuildMoreRobots_landscape.jpg

SKOLER

Morgendagens teknologigründere går på skolen i dag.

 

Skolene står i en særstilling for å gjøre at det brede lag av den unge befolkningen får øynene opp for teknologisk skaperglede.

 

Vi tror at hvordan skolene lykkes med teknologi vil spille en viktig rolle for hvordan framtidas næringsliv i Valdres ser ut. Det er som i idretten: Stor bredde sannsynliggjør flere topper.

Kine.webp

 

Skaperkraft Valdres har siden starten tilbudt hjelp til skolene for å komme i gang med koding. Fra august 2022 intensiveres dette. Vi har ansatt Kine Ramsland i en egen deltidsstilling for å inspirere, hjelpe og tilrettelegge på skolene i de kommunene som er med på vår satsing for teknologisk kompetanse.

 

Kine har ellers sitt virke på ungdomstrinnet på Vestre Slidre skule. Der er hun sterk pådriver for koding i skolen og har en ekstra ressurs som lærerspesialist i profesjonsfaglig digital kompetanse.

 

I tillegg til å jobbe med lærerne ute på skolene skal Kine bygge opp en ressursbank for lærere her på nettsida. Denne finer du nedenfor.

"Kodingen, den digitale skaperkraften, er en viktig del av dagens og morgendagens allmenndannelse."

Ressurser for lærere

Fra høsten -22 vil vi fylle på nettressurser for koding i skolen bak knappene nednefor. Tanker er at lærere skal ha enkel tilgang til forskjellige kodeopplegg tilpasset elevenes alder. Har du fått et lite innblikk i, eller en henvisning til et opplegg når Kine var på besøk, vil du normalt finne link til dette og andre gode ideer her. Det er litt lite innhold i starten, men innhold vil komme.

Velg klassetrinn:

bottom of page