top of page
Jokerspace_Lang_Pos_2x.png

Tinkercad

Her er litt informasjon for den som har lyst til å sette seg inn i 3D-modellering med Tinkercad.

 

Se gjerne Skaperkrft Valdres sin video på Youtube – der vi lager en nøkkelring – for å komme i gang. Så kan du prøve deg fram selv eller lete litt rundt på YouTube. Nedenfor finner du noe av de mest nyttige vi fant da vi lette på internett og Youtube. Under overskriften "Hurtigtaster og smarte triks" finner du mange lure triks for å bli mer nøyaktig og effektiv.

Grundig systematisk gjennomgang

Denne nettsida https://promoambitions.com/tinkercad/ har:

 • Svært systematisk og grundig gjennomgang av TinkerCad med videoer.

 • Svært fyldig liste over Keyboard Shortcuts (hurtigtaster) som er limt inn nedenfor – med noen oversettinger.

 

God kortfattet introduksjon

Hvis du ikke ønsker å gå riktig så systematisk til verks, så er denne ganske god:

https://www.youtube.com/watch?v=qaCCji-nLVc&list=TLPQMjEwNzIwMjASgYpTcSxFYg&index=4

 

Nøyaktige mål

For å jobbe med nøyaktige mål kan man bruke Ruler. Det beskrives bra på denne videoen: https://www.youtube.com/watch?v=domyL3PQd5k

 

Kreativ bruk av mulighetene

Tinkercad har en del tydelige begrensninger, men med litt kreativitet kan man få til ganske mye likevel. Et godt eksempel på det er denne videoen om nøyaktig plassering av hull. https://www.youtube.com/watch?v=H823T2DGkzk

 

Gi farge til objekter

Farge og/eller gjennomsiktighet i et objekt velges samme sted som farge i fargepaletten.

For å finne akkurat den fargen man vil ha kan man installere ( i Crome) Googles ColorPick Eyedroper. Hvordan du gjør det ser du 4:03 ut i denne videoen: https://www.youtube.com/watch?v=Xy6EuqocJKI

 

Hurtigtaster og smarte triks

Triksene nedenfor er hentet fra promoambitions.com/tinkercad/. Derfor er det meste av teksten på engelsk.

 

Change the size of an object:

 • Alt + click and drag side handle             Scale in one direction (men beholder samme senter)

 • Alt + click and drag corner handle         Scale in two directions (men beholder samme senter)

 • Shift + click and hold corner handle                  Beholder alle objektets proporsjoner.)

 • Alt + Shift + click and hold corner handle         Beholder alle objektets proporsjoner, og same senter)

Moving Object (s):

 • ←/ ↑/ →/ ↓                  Move an object along ground plane (X/Y Plane)

 • ctrl+ ↑/ ↓                     Move an object up or down (Z plane)

 • Shift+ ←/ ↑/ →/ ↓      Move an object 10X faster along ground plane (X/Y Plane)

 • ctrl+ Shift+ ↑/ ↓          Move an object 10X faster up or down (Z plane)

 • Shift + drag                Moves object in only one direction

 • D                                Drop selected object(s) to workplane

Press and Hold the keyboard keys and then click/drag mouse for the below shortcuts…

 • Shift + Right click                 Pan view

 • Alt+ left mouse button           Duplicate object(s)

 • Shift+ left mouse button        Select more than one object

 • Shift+ hold while rotating     45 degree rotations

Helpful object action shortcuts…

 • ctrl + C            Copy an object or selected objects

 • ctrl+ V             Paste an object or objects

 • ctrl+ Z             Undo action or actions

 • ctrl + Y            Re-do an action or actions

 • ctrl + D            Duplicate object or objects in place

 • ctrl+ G             Group objects

 • ctrl+ shift+ G  Un-group grouped objects

 • Del                   delete an object or objects

Object Options:
Select object(s) and then perform the following action(s)…

 • T                     Transparency Toggle

 • H                     Make an object or objects a hole

 • S                      Make an object or objects a solid

 • ctrl + L            Lock or unlock selected objects

 • ctrl + H            Make an object hidden

 • ctrl + shift + H  Make all hidden objects visible again

Tools and Views

 • W         Create new workplane

 • L          Align tool

 • R          Ruler tool

 • M         Flip tool

 • F          A better view of selected objects

 • Ctrl + A           select all visible shapes

IMG_9042_edited.jpg
bottom of page