top of page

MAKERSPACE

Makerspace forklares best som «skaperverksted». Et sted som samler folk som har lyst til å skape, og utstyr som egner seg. Ofte er det mange forskjellige verksteder på en plass. Utstyr for tradisjonelt håndverk sammen med moderne teknologi, så det kan bli en form for digital sløyd. 3D-printere, laserskjærere, loddebolter, symaskiner, roboter…
…som lar deg skape ting på nye måter.

IMG_1577.jpg
Jokerspace_Symbol_2x.png

JOKERSPACE I RYFOSS

Jokerspace er første åpne Makerspace i Valdres. Her kan man få tilgang 24/7.

MakerspaceNAUS_NEG_M.png

MAKERSPACE NAUS

Makerspace NAUS er største makerspacet i Valdres – på Nord-Aurdal Ungdomsskole.

Makerspace er ikke et beskyttet navn og har ingen offisiell definisjon. Det kan være alt fra store verkstedklynger på mange hundre kvadratmeter – til et hjørne på et bibliotek. I Valdres bør vi kanskje ha litt av hvert.

 

Et makerspace av litt størrelse har «alt» du trenger for å bygge det du vil, og til å programmere det slik at det virker. Enten du vil koble bestefars gamle radiomøbel til bluetooth, bygge en mjauestyrt foringsautomat til katten din eller bare lage deg ei suppeskål med din egen vri skal det være mulig. Et makerspace vil også kunne være et sted der folk kan henvende seg for å få laget noe de trenger.

 

En beskrivelse av noen av de nye verktøyene finner du her.

shutterstock_1106732915.jpg
shutterstock_626818859.jpg

Delingskultur

Makerspace preges av delingskultur. Det vil si at det er lov å spørre de andre som er der om det de kan noe om. Det har vist seg å være svært funksjonelle arbeidsfellesskap.

Ser muligheter

Ny teknologi og helt nye måter å utvikle, produsere markedsføre og selge på gir mange nye muligheter. Makerspace utvikler ny kompetanse, og kan gi Valdres en ny type arbeidsplasser som griper disse mulighetene.

På tvers av fagområder

Makerspace befinner seg i skjæringspunktet mellom håndverk, teknologi, kunst og vitenskap. Når folk med forskjellige kompetanse møtes, kan uventede ideer gro fram.

For alle ambisjoner

Et sted for glade amatører og for dem som vil utvikle eller skape sin egen arbeidsplass.

Noen vil i starten kanskje ha stor glede av å få bildet av en katt til å hoppe opp og ned på en skjerm, eller man vil bygge en El-sykkel. El-sykkelen på denne videoen er utviklet i tilknytning til Creator Makerspace i Stavanger. Før de har startet den første testserien med 12 testeksemplarer har de solgt 900 stykker. 85% til utlandet.

Valdres har mye kompetanse på praktisk arbeid, og å finne praktiske løsninger. Det er et  bra utgangspunkt for skaperkraft.

 

Men for å gripe mulighetene i en ny verden av både teknologi og distribusjon, har vi en del å gå på når det kommer til kompetanse på moderne teknologier.

Skaperkraft Valdres ønsker å finne ut hvordan det kan  tilrettelegges for møteplasser for glade amatører og profesjonelle, på tvers av fag- og kompetansefelt.

 

Et makerspace kan skape naturlige møteplasser for systematisk samarbeid mellom relevante kompetansemiljøer innenfor og utenfor regionen.

Linker til andre makerspaces

Her er et lite makerspace på Ringebu.

 

Her er et litt spesielt Makerspace, opprettet i indre Troms i samarbeid med Massachusetts Institute of Technology.

 

Her er nettsida til Bitraf – det største makerspacet i Oslo.

Her er omvisning på et makerspace i Kristainsand. Filmen er i 360grader. D.v.s. at du kan bruke musa til å dra bildet rundt i rommet. Høyre, venstre, oppover og nedover.

bottom of page