top of page

HVORFOR SKAPERKRAFT VALDRES

Fordi vi trenger å utvide arbeidsmarkedet fram mot 2050. 
Valdres trenger skapermiljø med både bredde og topp – amatører og profesjonelle.

Valdres har de siste 30 åra hatt en total befolkningsnedgang på ca. 10%. Litt dumt! Ser vi på barn under 7 år, har vi nå en nedgang på 30% siden 1995.  Det er ganske alarmerende.

 

De som har kunnskap om det, mener at innen 2050 vil halvparten av arbeidsstokken jobbe med oppgaver vi i dag ikke har hørt om. Tilsvarende vil mange av de arbeidplassene og arbeidsoppgavene vi kjenner i dag være borte.

 

Skal en nevneverdig del av de nye arbeidsplassene foregå i Valdres, tror vi at de må skapes av folk med tilknytning her. 

 

Også i fremtiden kommer mange til å jobbe med å lage effektiviserende tekniske hjelpemidler. Noen av disse kan like godt jobbe med det i Valdres. Men det kommer ikke av seg selv. 

Mye av motivasjonen nasjonalt for å løfte fram «makerbevegelsen», er at den skaper gode ideer som vi tenger mange av «når olja tar slutt». I Valdres har vi ikke så mange arbeidsplasser i oljeindustrien. Men skal vi opprettholde dagens velferdsnivå, trenger vi at næringslivet vårt får flere ben å stå på. Da vi startet opp med Skaperkraft Valdres, tenkte vi at vi skulle prøve å være litt i forkant av omgivelsene. Men når vi satte oss inn i det, ser vi at Norge ligger litt bakpå i verden og at Valdres er i faresonen for å bli helt akterutseilt i Norge.

oljeplatform-512-124714042.jpg

Flere og flere jobber kan gjøres uavhengig av hvor man bor. Da er det bra hvis folk med tilknytning til Valdres og som har lyst til å bo her, har kompetanse til disse jobbene. Mange produkter som krever teknologi kjøper vi «uttabygds». Hadde vi hatt kompetansen kunne vi like godt tatt disse oppgaven her.

Bærebjelkene i næringslivet vårt er i dag hytteutbygging, landbruk og turisme. Alle tre, men spesielt de to første, er usikre hester å satse på hvis vi tenker langt fram. Næringene kan miste aktualitet eller de kan effektiviseres. Begge deler reduserer antall arbeidsplasser.

tractor-3382681_1280.jpg

Landbruk

Antall arbeidsplasser i landbruket har blitt halvert de siste 18 årene.

shutterstock_542853262.jpg

Hyttebygging

Valdres har svært mange arbeidsplasser relatert til utbygging av hytter i fjellet. Men er fjellet en ubegrenset ressurs?

shutterstock_367243142.jpg

Turisme

Turisme er trolig den sikreste av de tre hovedområdene for næring. Men hvor sikker?

Bygger vi kompetanse på moderne teknologi, vil vi også kunne skape arbeidsplasser ved å forsyne «våre» næringer med gode ideer og produkter. Og selvfølgelig også andre næringer.

Man kan bo i Valdres og….
…lage revolusjonerende oppfinnelser.
…lage geniale dataspill og dataprogrammer.
…oppleve skaperglede i koding og programmering.
…oppleve skaperglede med å koble tradisjonelt håndverk og moderne teknologi.

Selvfølgelig kan man det! Og…

...vi kunne hatt mye mer av det. Det er med skapere som med idrettsfolk. Det mange driver med fordi det er gøy, det driver noen litt lenger. Noen gjør det bra nasjonalt. Noen gjør det til og med skarpt internasjonalt. Derfor jobber Skaperkraft Valdres for at alle i Valdres skal ha enkel tilgang til gode skapermiljø.

I tillegg jobber vi med teknologisk kompetanse i næringsliv og opplæring og jobber for at Valdres skal få enda flere gründere.

 

Skaperkraft Valdres er en del av dette prosjektet. Les mer om hele prosjektet her.

bottom of page