top of page

LANDBRUK

Det vil alltid være matprodukjon i Valdres, men antall arbeidsplasser kommer til å fortsette å synke. Antall arbeidsplasser i landbruket har blitt halvert de siste 18 årene. Vi kan håpe at  det snur, men det er vel ingen god grunn til å tro at det snur?

Tall fra SSB
Det finnes ingen enhetlig statistikk på utviklingen i landbruket i Valdres. Det er en telling av antall arbeidstimer som visert at valdreskommunene i gjennomsnitt hadde en reduksjon på 38% i perioden 1999-2010.

 

Etter dette finnes det ingen tellinger på kommunenivå, men det finnes en landsoversikt på «antall sysselsatte i jord-, skog-, og hagebruk». Hvis Valdres følger landsgjennomsnittet i perioden fram mot 2017, gir det totalt en reduksjon på ganske nøyaktig 50% på 18 år.

 

Det er verd å merke seg at antall arbeidstimer og antall sysselsatte er to forskjellige statistikker, men det er vanskelig å tenke seg annet enn at de peker i ganske nøyaktig samme retning.

tractor-2716137_1280.png
Landbruk
Hyttebygging

HYTTEBYGGING

Valdres har svært mange arbeidsplasser relatert til utbygging av hytter i fjellet, og det er fristende å tro at dette kan fortsette for alltid. Det vil alltid være behov for handverkere, for selv om hytter her ofte har en nostalgisk design vil det stadig være behov for oppussing og vedlikehold. Men det er faktisk ikke mulig å fortsette å bygge hytter i samme tempo som nå til evig tid. Det vil til slutt stoppe opp av en av grunnene nedenfor:

1.

Fordi økonomiske nedgangstider gjør at folk nedprioriterer dyre investeringer i fritidsobjekter de strengt tatt ikke trenger.

2.

Fordi Norge har fått flere hytter enn det er interessant for befolkningen å ha. Det var en svært god vinter i 2018, men alt tyder på at det vil bli kortere skisesong i årene som kommer. Hvordan det vil påvirke hyttemarkedet er vanskelig å forutse, men det er uansett en øvre grense for hvor mange hytter folk er interessert i å ha.

3.

Fordi fjellet er fullt. Det en teoretisk grense på hvor mange hyttetomter det er plass til før fjellet er fullt. Men i realiteten vil det være uinteressant å kjøpe de siste hyttetomtene hvis hele fjellet ellers er nedbygd. Vi jobber med å finne realistiske prognoser på når fjellet er fullt med dagens byggetempo. I skrivende stund (september 2018) jobbes det med å finne ut når dette inntreffer i Vestre Slidre. Vi er spent på hva vi vil finne.

TURISME

Turisme er trolig den sikreste av de tre hovedområdene for næring. Her har vi fortsatt utviklingsmuligheter. Usikkerheten med turisme ligger i om «utslippsfrie» reiseformer er på plass før verden går fra å «se på miljøkrisa» til å «ta miljøkrisa på alvor». Hvis det blir trendy å slutte med unødvendig forurensing, vil det være bra om næringslivet har flere ben å stå på. Noen undrer også på om de gode tidene med «evig» økonomisk vekst kanskje er over snart. Skulle det komme globale nedgangstider, vil reise kun for fornøyelsens skyld trolig være noe av det første folk strammer inn på.

shutterstock_367243142.jpg
Turisme
bottom of page