SkaperkraftValdres_Hoved_Lang_POS_2x.png

Historien bak
Skaperkraft Valdres

Høsten 2016 var det en del ledere fra alle valdreskommunene på et seminar med Eirik Newth. Der ble det pekt på mulighetene som har oppstått i forbindelse med den teknologiske utviklingen generelt, og med makerspace og kodeklubber spesielt. Det ble også pekt på at vi står foran en formidabel teknologisk utvikling og at det ligger an til at ca. 50% av det vi driver med (i yrkessammenheng) i 2050 vil være oppgaver vi ikke har hørt om i dag. 

Inspirert av disse opplysningene ble det i 2018 etablert et «forprosjekt» for å finne ut hvordan Valdres kunne forholde seg mest hensiktsmessig til dette. Denne jobben ble ledet av Gudbrand Silvet Heiene i tett samarbeid med Heidi Bragerhaug og Dag Inge Bruflot. Arbeidet i kommunal regi ble avsluttet med at rådmennene i Valdres ba om at de samme personene stiftet et privat foretak som kunne iverksette en satsing for teknologisk kompetanse.

 

Organisasjonen

Sommeren 2019 ble Skaperkraft Valdres stiftet som et non-profitt samvirkeforetak. Det ble stiftet av Gudbrand Heiene, Heidi Bragerhaug og Dag Inge Bruflot – fordi noen måtte gjøre det.

 

Men egentlig...

Men egentlig er Skaperkraft Valdres summen av alle som er med: deltakere på aktiviteter, entusiaster og bedrifter som bruker våre tjenester, støttende foreldre, sponsorer, styremedlemmer, frivillige støttespillere, osv. Kort sagt alle som er med.  Vi som stiftet foretaket har bare tatt jobben med å organisere det.

Alle er velkomne med sitt – enten det er for å få eller gi.

 

«En skikkelig satsing» 

Etter stiftinga startet vi umiddelbart planlegging av et 4-årig oppstartsprosjekt (2020-2023) for en bred satsing på teknologisk kompetanse i Valdres. Her er det nå 4 personer i aktiv tjeneste: Gudbrand Silvet Heiene som daglig leder, Beatricé Biueville som initiativleder for skoler, makerspace og teknologiske fritidsaktiviteter, Halldor Kvale-Skattebo som initiativleder for næringsliv og bedrifter, og Guttorm Flatabø som alt-mulig-mann.

Prosjektet skal jobbe med seks hovedområder:

  • Folkeopplysning

  • Kodeklubb/kodeaktiviteter

  • Makerspace

  • Entreprenørskap

  • Skoler og offentlig sektor

  • Næringsliv

Disse hovedområdene kan du lese mer om her.

Skal vi lykkes må mange tenke at det er forskjell på «et halvhjertet forsøk» og «en skikkelig satsing». Derfor trenger vi at du som bedrift eller privatperson blir med og spleiser. Vi er glade for at mange allerede ser på denne satsinga som en investering i framtida – at både bedrifter og enkletpersoner er med på spleiselaget for å løfte Valdres – inn i framtida.

Ønsker du også å støtte prosjektet er du svært velkommen til å besøke vår innsamling på Spleis.no.