top of page

Status pr. 15.08.2020

Nedenfor finner du linke til et dokument som beskriver status pr. 15.08.2020 for Skaperkraft Valdres SA, og hovedområdene vi skal jobbe med.

Har du bare 5 minutter til dette, anbefaler vi å lese kapittel 6 og innholdsfortegnelsen. Den er med vilje laget fyldig for nettopp deg.

Tiltak i oppstartprosjektet (2020-2023) beskrives i slutten av hvert kapittel om hovedområdene vi skal jobbe med (kap. 9-14).

Last ned her.

bottom of page