top of page

Skaperkraft Valdres jobber for en langsiktig satsing på teknologisk kompetanse slik at vi i framtiden skal ha et næringsliv med flere ben å stå på.

Vi har nå et 4-årig oppstartsporsjekt (2020-2023) med 6 satsingsområder - disse beskrives kort nedenfor.

Ønsker du mer utfyllende informasjon finner du det her.
 

Se og gripe en ny type muligheter

Skaperkraft Valdres tror det trengs folkeopplysning: Det er lett å se at oldefar har opplevd stor teknologisk utvikling. Det er ikke så lett å forstå at vi selv kommer til å oppleve en tredobbelt så stor utvikling. Skaperkraft Valdres jobber for at vi i Valdres skal forholde oss aktivt til den teknologiske utviklinga og mulighetene som dukker opp.

Kodeklubb og oppfinnerklubb

Kodeklubber er et sted der barn og ungdom leker og lærer med digitale verktøy og blir produsenter – ikke forbrukere – av digitale løsninger. Dette er også veldig god opplæring i problemløsing og i å jobbe konsentrert og nøyaktig.

 

Etter at koding nå har begynt å sive inn i skolen har vi funnet det lettere å rekruttere til en bredere anlagt oppfinnerklubb. Der lærer man å jobbe med mer fysiske prosjekter også,

 

Les mer her: KODEKLUBB

Makerspace - en ny måte å skape på

Et makerspace er verkstedfellesskap der teknologi, håndverk, kunst og vitenskap møtes.  Er du interessert i én eller flere av disse? Liker du å programmere, vil du lage ditt eget VR-spill, eller liker du å mekke, snekre, spikke, strikke… Altså lage fysiske eller digitale ting? 

Da kan et makerspace være midt i blinken for deg, enten du er profesjonell eller hobbyentusiast.

Les mer her: MAKERSPACE

Entreprenørskap

Samme hvor praktisk, vitenskapelig eller teknologisk kompetent man er, så trengs det litt guts og en god del kunnskap for å starte en bedrift. Skaperkraft Valdres skal jobbe for at det gode entreprenørskapsarbeidet som blir gjort også skal få gjennomslag i skapermiljøene vi bygger opp.

Skoler og offentlig sektor.

Skaperkraft Valdres ønsker å stimulere til at barnehager og skoler rustes godt til å ta tak i koding og skapende digitale ferdigheter. Og vi ønsker å hjelpe til for at kulturskoler, Valdres VGS, Valdres folkehøgskole, ungdomsarbeidere og bibliotekene er bevisst hvilken rolle de kan eller bør ta i en satsing på teknologisk kompetanse.

Næringsliv

Flere og flere jobber kan nå gjøres uavhengig av hvor man bor. Da er det bra hvis folk med tilknytning til Valdres - og som har lyst til å bo her - har kompetanse til disse jobbene. Samtidig gir utviklinga også nye muligheter for gamle bedrifter. Skaperkraft Valdres ønsker å hjelpe bedrifter å holde et relevant teknologisk fokus, og legge til rette for teknologimiljø i Valdres.

Ønsker du mer utfyllende informasjon om vår hovedområder finner du det her.

bottom of page