top of page
SkaperkraftValdres_Hoved_Lang_POS_2x.png

Skaperkraft Valdres startet sitt oppstartprosjekt (2020-2023) i januar 2020. Tankesettet bak hadde vært kjent en god stund og ble mottatt med stor entusiasme. Derfor var det en del ting som sprengte seg på før vi egentlig kom i gang med selve satsingen. Nedenfor er de viktigste tingene som har skjedd så langt. 

Hva vi har fått til så langt?

 

Fra august 2020 har vi tilsatt de folkene vi skal ha og har kommet godt i gang innenfor rammene av smittervernstiltak. Vi har vært bare litt hemmet av Korona, men det er klart at når behovet er å slå på stortomma, så har noen ting måttet vente litt på seg.

 • Vi har etablert kontakt med flere fagmiljøer på NTNU Gjøvik. Blant annet med Institutt for vareproduksjon og byggeteknikk. De søker samarbeid med bedrifter i Valdres og gir en unik mulighet for Valdresbedrifter til å være utviklingsorientert. 
   

 • Vi har fått i stand to makerspace i Valdres.

  • Jokerspace Ryfoss som vi drifter selv – laget med sterk støtte fra Tom Kjetil Tørstad og Sparebankstiftelsen DNB. Her har vi hatt:

   • spesialopplegg for 4. klassinger etter skoletid.

   • hyppige helgeaktiviteter (når det har vært tillatt)

   • ukentlige makerkvelder for voksne og barn

   • ukentlig kodeklubb, som etter hvert ble «Oppfinnerklubben» med et bredere fokus.

   • skoleopplegg for klasser, valgfaggrupper, elevbedrifter og juleverksted.

  • Makerspace NAUS. Forming og Verkstedavdelingen på NAUS, som ble til et makserspace etter inspirasjon fra Skaperkraft Valdres og med en del hjelp fra oss. Her har de også makerkvelder, men i Koronaen bare for ungdom. Kodeklubb er også en idé som er langt framme hos de som driver der.
    

 • Vi har ansatt Beatricé Biueville som initiativleder med hovedfokus på makerspace, kodeklubb, skole og kompetansefremmende fritidsaktiviteter.  Vi har også knyttet til oss Halldor Kvale-Skatteboe for å jobbe med næringsrettet virksomhet.
   

 • Vi har gjort avtale med Exero (Ingeniørfirma i Oslo) om at vi tar ansvar for produksjon av en kjelke for skipigging som de har utviklet i samarbeid med Beitostølen Helsesportsenter. Kjelken vil bli markert best i verden i sitt segment og forventes og selge relativt godt, men markedet for skipiggekjelker er jo begrenset. Det er uansett interessant at dette er første fysiske produkt der produksjonen flyttes til Valdres (fra Kina) på grunn av Skaperkraft Valdres, og det gir oss litt inntekter.
   

 • Vi har arrangert Teknologidagen 2019 og Teknologidagen 2021med spennende og viktig kunnskapsformidling. De fleste foredragene har også havnet på YouTube.
   

 • Med støtte fra Grønn framtid (Fylkeskommunen)  og Sparebankstiftelsen DNB har vi startet et prosjekt vi kaller Plastpuls, som skal engasjere bredt til bevissthet rundt bærekraftig forbruk og resirkulering av plast, og utvikle produkter for gjenbruk av plasten. Kanskje blir det arbeidsplasser av det, uansett blir det gøy, og teknologisk kompetanse i forbindelse med 3D-modellering blir en verdifull bieffekt.
   

 • Vi har fått Sparebank 1 Hallingdal og Valdres som en betydelig støttespiller – fordi de tror Skaperkraft Valdres kan spille en viktig rolle for framtidas Valdres.
   

 • På forespørsel har vi takket ja til å starte kodeklubb i Steinsetbygda. God respons i bygda, men oppstarten måtte avbrytes av smittevernhensyn. Nå planlegger vi ny oppstart i løpet av høsten.
   

 • Vi hjelper til med koding som metode i undervisningen ved skoler i kommuner som støtter oss fullt ut: Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, og Etnedal.
   

 • Inspirert av Skaperkraft Valdres er Etnedal utvikling nå i prosess for om mulig å etablere et makerspace på Bruflatt. Vi hjelper til med dette.
   

 • Valdres Folkehøgskole er i prosess for kanskje å starte teknologilinje. Et linjetilbud som i så fall vil etablere et større døgnåpent makerspace i samarbeid med Skaperkraft Valdres og lokalmiljøet ellers.
   

 • Vi har opprettet en samarbeidsavtale med VRINN – en Hamar-basert klynge av selskaper som driver med VR, AR og XR i Innlandet. De har som mål å bli ledende i Norden på dette. Vår ambisjon er at Skaperkraft Valdres kan spille en rolle for at disse teknologiene – med raskt voksende aktualitet i alle bransjer – skal bli tatt i bruk i Valdres både på brukersiden og på produksjonssiden.
   

 • Vi har opprettet Skaper TechLab Valdres AS. Et selskap for å ta seg av gode forretningsideer. Når ideer/prosjekter vokser seg store kan de skilles ut som egne AS.

bottom of page