Skaperkraft

Hvorfor skaperkraft VAldres

Fordi vi trenger å utvide arbeidsmarkedet fram mot 2050. 

Valdres trenger skapermiljø med både bredde og topp – amatører og profesjonelle.

Skaperkraft

Hvorfor Skaperkraft Valdres

Fordi vi trenger å utvide arbeidsmarkedet fram mot 2050. 

Valdres trenger skapermiljø med både bredde og topp – amatører og profesjonelle.

Valdres har de siste 30 åra hatt en total befolkningsnedgang på ca. 10%. Litt dumt! Ser vi på barn under 7 år, har vi snart en nedgang på 30% siden 1995.  Det er ganske alarmerende.

De som skal ha kunnskap om det, mener at innen 2050 vil halvparten av arbeidsstokken jobbe med oppgaver vi i dag ikke har hørt om. Tilsvarende vil mange av de arbeidplassene og arbeidsoppgavene vi kjenner i dag være borte.

Skal en nevneverdig del av de nye arbeidsplassene foregå i Valdres, må de skapes av folk med tilknytning her. 

Også i fremtiden kommer mange til å jobbe med å lage effektiviserende tekniske hjelpemidler. Noen av disse kan like godt jobbe med det i Valdres. Men det kommer ikke av seg selv. 

Vi har funnet tre bilder som på en glimrende måte beskriver de tre forskjellige måtene vi kan forholde oss til dette på.

Valdres har de siste 30 åra hatt en total befolkningsnedgang på ca. 10%. Litt dumt! Ser vi på barn under 7 år, har vi snart en nedgang på 30% siden 1995.  Det er ganske alarmerende.

De som skal ha kunnskap om det, mener at innen 2050 vil halvparten av arbeidsstokken jobbe med oppgaver vi i dag ikke har hørt om. Tilsvarende vil mange av de arbeidplassene og arbeidsoppgavene vi kjenner i dag være borte. Skal en nevneverdig del av de nye arbeidsplassene foregå i Valdres, må de skapes av folk med tilknytning her. 

Også i fremtiden kommer mange til å jobbe med å lage effektiviserende tekniske hjelpemidler. Noen av disse kan like godt jobbe med det i Valdres. Men det kommer ikke av seg selv. 

Vi har funnet tre bilder som på en glimrende måte beskriver de tre forskjellige måtene vi kan forholde oss til dette på.

Mye av motivasjonen nasjonalt for å løfte fram «makerbevegelsen», er at den skaper gode ideer som vi tenger mange av «når olja tar slutt». I Valdres har vi ikke så mange arbeidsplasser i oljeindustrien. Men skal vi opprettholde dagens velferdsnivå, trenger vi at næringslivet vårt får flere ben å stå på. Da vi startet opp med Skaperkraft Valdres, tenkte vi at vi skulle prøve å være litt i forkant av omgivelsene. Men når vi satte oss inn i det, ser vi at Norge ligger litt bakpå i verden og at Valdres er i faresonen for å bli helt akterutseilt i Norge.
Mye av motivasjonen nasjonalt for å løfte fram «makerbevegelsen», er at den skaper gode ideer som vi tenger mange av «når olja tar slutt». I Valdres har vi ikke så mange arbeidsplasser i oljeindustrien. Men skal vi opprettholde dagens velferdsnivå, trenger vi at næringslivet vårt får flere ben å stå på. Da vi startet opp med Skaperkraft Valdres, tenkte vi at vi skulle prøve å være litt i forkant av omgivelsene. Men når vi satte oss inn i det, ser vi at Norge ligger litt bakpå i verden og at Valdres er i faresonen for å bli helt akterutseilt i Norge.
Flere og flere jobber kan gjøres uavhengig av hvor man bor. Da er det bra hvis folk med tilknytning til Valdres og som har lyst til å bo her, har kompetanse til disse jobbene. Mange produkter som krever teknologi kjøper vi «uttabygds». Hadde vi hatt kompetansen kunne vi like godt tatt disse oppgaven her.

I skrivende stund, (september 2018), kom denne artikkelen i Avisa Valdres. Den handler om et par som uten å ha bakgrunn fra Valdres, har flytta hit og etablert bedrift på moderne teknologi. Dette lukter det makerspace av. Barn i Valdres bør få innputt på moderne teknologi, for da vil vi se mer av dette.

Bærebjelkene i næringslivet vårt er i dag hytteutbygging, landbruk og turisme. Alle tre, men spesielt de to første, er usikre hester å satse på hvis vi tenker langt fram. Næringene kan miste aktualitet eller de kan effektiviseres. Begge deler reduserer antall arbeidsplasser.

Flere og flere jobber kan gjøres uavhengig av hvor man bor. Da er det bra hvis folk med tilknytning til Valdres og som har lyst til å bo her, har kompetanse til disse jobbene. Mange produkter som krever teknologi kjøper vi «uttabygds». Hadde vi hatt kompetansen kunne vi like godt tatt disse oppgaven her.

I skrivende stund, (september 2018), kom denne artikkelen i Avisa Valdres. Den handler om et par som uten å ha bakgrunn fra Valdres, har flytta hit og etablert bedrift på moderne teknologi. Dette lukter det makerspace av. Barn i Valdres bør få innputt på moderne teknologi, for da vil vi se mer av dette.

Bærebjelkene i næringslivet vårt er i dag hytteutbygging, landbruk og turisme. Alle tre, men spesielt de to første, er usikre hester å satse på hvis vi tenker langt fram. Næringene kan miste aktualitet eller de kan effektiviseres. Begge deler reduserer antall arbeidsplasser.

Landbruk

Antall arbeidsplasser i landbruket har blitt halvert de siste 18 årene. Les mer.

Hyttebygging

Valdres har svært mange arbeidsplasser relatert til utbygging av hytter i fjellet. Men er fjellet en ubegrenset ressurs? Les mer.

Turisme

Turisme er trolig den sikreste av de tre hovedområdene for næring. Men hvor sikker? Les mer.
Bygger vi kompetanse på moderne teknologi, vil vi også kunne skape arbeidsplasser ved å forsyne «våre» næringer med gode ideer og produkter. Og selvfølgelig også andre næringer.
Man kan bo i Valdres og….
…lage revolusjonerende oppfinnelser.
…lage geniale dataspill og dataprogrammer.
…oppleve skaperglede i koding og programmering.
…oppleve skaperglede med å koble tradisjonelt håndverk og moderne teknologi.

Selvfølgelig kan man det! Men…
…hvor ofte skjer det?
…hva skal til for at det skal skje mer?

Hva skal til for at det blir en viktig fritidsaktivitet for ungdom som vil drive med noe mer eller noe annet enn idrett og musikk?

Og aller mest: Hva skal til for at det skjer så ofte at det gir oss betydelig økning i antall arbeidsplasser fram mot 2050? Dette har Valdreskommunene satt i gang et prosjekt for å finne ut av. Skaperkraft Valdres er en del av dette prosjektet. Les mer om hele prosjektet her.

Man kan bo i Valdres og….
…lage revolusjonerende oppfinnelser.
…lage geniale dataspill og dataprogrammer.
…oppleve skaperglede i koding og programmering.
…oppleve skaperglede med å koble tradisjonelt håndverk og moderne teknologi.

Selvfølgelig kan man det! Men…
…hvor ofte skjer det?
…hva skal til for at det skal skje mer?

Hva skal til for at det blir en viktig fritidsaktivitet for ungdom som vil drive med noe mer eller noe annet enn idrett og musikk?

Og aller mest: Hva skal til for at det skjer så ofte at det gir oss betydelig økning i antall arbeidsplasser fram mot 2050? Dette har Valdreskommunene satt i gang et prosjekt for å finne ut av. Skaperkraft Valdres er en del av dette prosjektet. Les mer om hele prosjektet her.

Vi mistenker at det er mange rundt omkring i Valdres som kan mye – i smug – om programmering og annen moderne teknologi. Eller som har lyst og evne til å lære det. Vi ønsker å løfte fram disse.

Vi vet at det finnes mange flinke håndverkere av alle slag, både som profesjonelle og som hobbyentusiaster. Vi ønsker at disse skal få utfolde seg og lykkes.

Vi er overbevist om at hvis dette kobles sammen på rette måten, vil nye ideer bli født, nye arbeidsplasser bli skapt og spennende felleskap gro fram for både profesjonelle og hobbyentusiaster.

Skaperkraften ligger i fellesskapet: Hva vil en programmerer, en klesdesigner , og en mekaniker komme opp med hvis de «finner hverandre» i et verkstedfelleskap?

Vi mistenker at det er mange rundt omkring i Valdres som kan mye – i smug – om programmering og annen moderne teknologi. Eller som har lyst og evne til å lære det. Vi ønsker å løfte fram disse.

Vi vet at det finnes mange flinke håndverkere av alle slag, både som profesjonelle og som hobbyentusiaster. Vi ønsker at disse skal få utfolde seg og lykkes.

Vi er overbevist om at hvis dette kobles sammen på rette måten, vil nye ideer bli født, nye arbeidsplasser bli skapt og spennende felleskap gro fram for både profesjonelle og hobbyentusiaster.

Skaperkraften ligger i fellesskapet: Hva vil en programmerer, en klesdesigner , og en mekaniker komme opp med hvis de «finner hverandre» i et verkstedfelleskap?

Vi lever i en ny verden av muligheter. Hvis vi får i stand offensive makerspace og kodeklubber, gir det oss et bra utgangspunkt for å gripe dem.
Vi lever i en ny verden av muligheter. Hvis vi får i stand offensive makerspace og kodeklubber, gir det oss et bra utgangspunkt for å gripe dem.
Makerspace kan være en arena for profesjonelle til å lage prototyper og finne samarbeidsparnere. Samtidig kan det skape en bredde av hobbyentusiaster i et miljø der nye profesjonelle kan vokse fram.
Makerspace kan være en arena for profesjonelle til å lage prototyper og finne samarbeidsparnere. Samtidig kan det skape en bredde av hobbyentusiaster i et miljø der nye profesjonelle kan vokse fram.
Kodeklubber vil være en arena for barn og unge til å utfolde seg i skaperglede. Da bygges kompetanse som etter hvert blir nyttig i makerspacene.
Kodeklubber vil være en arena for barn og unge til å utfolde seg i skaperglede. Da bygges kompetanse som etter hvert blir nyttig i makerspacene.
Det er interessant å trekke en parallelle til idrettens tankegang om topp og bredde. For å få noen som er veldig gode er det viktig at det er mange som får prøve seg. Stor deltakelse på kodeklubber og makerspace vil skape større miljø og flere gode bedrifter vil gro fram – på nasjonalt og internasjonalt nivå.
Det er interessant å trekke en parallelle til idrettens tankegang om topp og bredde. For å få noen som er veldig gode er det viktig at det er mange som får prøve seg. Stor deltakelse på kodeklubber og makerspace vil skape større miljø og flere gode bedrifter vil gro fram – på nasjonalt og internasjonalt nivå.
Kommunene er neppe egnet til å drive hverken makerspace eller kodeklubber, men kommunene kan hjelpe til for at det kan komme i gang. Skaperkraft Valdres prøver å finne ut hvordan det helst bør gjøres.
Har du lyst til at vi skal få i gang kodeklubber eller makerspace? Svar på en eller begge undersøkelsene våre.

Vi har lyst på dine svar uansett alder, om du kan alt eller ingenting, om du er amatør eller profesjonell og uansett hva du ønsker å bruke det til. Kanskje du bare har lyst til å være en støttespiller?

Alle som svarer blir med i trekningen av en Ultimaker 2 go 3D-printer.

Har du lyst til at vi skal få i gang kodeklubber eller makerspace? Svar på en eller begge undersøkelsene våre.

Vi har lyst på dine svar uansett alder, om du kan alt eller ingenting, om du er amatør eller profesjonell og uansett hva du ønsker å bruke det til. Kanskje du bare har lyst til å være en støttespiller?

Alle som svarer blir med i trekningen av en Ultimaker 2 go 3D-printer.

Har du spørsmål eller innspill? Ta gjerne kontakt med prosjektleder Gudbrand Silvet Heiene.

Mobil: 41 33 54 96. E-post: gudbrand.heiene@vestre-slidre.kommune.no

 

Har du spørsmål eller innspill? Ta gjerne kontakt med prosjektleder Gudbrand Silvet Heiene.

Mobil: 41 33 54 96. E-post: gudbrand.heiene@vestre-slidre.kommune.no