top of page

CNC fres

Mens en 3D printer lager former med å bygge stadig nye lag oppå hverandre, jobber en CNC-fres med å ta materiale vekk.

CNC fres

Mens en 3D printer lager former med å bygge stadig nye lag oppå hverandre, jobber en CNC-fres med å ta materiale vekk. CNC-fres kan brukes til å skjære ut komplekse tredimensjonale skulpturer. Det enkleste er å frese ut fra relativt flate materialer. Til trematerialer er det vanlig med CNC-freser for plater på 122cm x 242cm. Man kan modellere design selv, man kan laste ned ferdige filer av ting som andre har designet, eller man kan 3D-scanne gjenstander og så printe ut en kopi eller en redigert utgave.

Interessante videoer om emnet

Gravering med CNC-fres

Utfresing av backgammon med dragemotiv.

Her er en litt mer avansert CNC-fres

Montering av delene

Utfresing av delene til ei seng (ingen lyd)

Noen interessante sider å besøke

bottom of page