top of page

De viktigste elementene i 2023

Med den teknologiske utviklingen følger det stadig nye hav av muligheter. Skaperkraft Valdres er til for at Valdres skal rustes til å gripe fler av disse mulighetene.

 

I Skaperkraft Valdres jobber vi med både langt og mellomlangt tidsperspektiv. 2050-tallets gründere finner vi nå i skoler og barnehager. Men for ha en gunstig befolkningsutvikling og et mest mulig robust næringsliv i 2029 trenger Valdres at eksisterende næringsliv tar fremtidsrettede valg nå. Forskjellige perspektiv fordrer forskjellige typer tiltak. 

 

Her er en grovskisse av hva Skaperkraft Valdres satser mest på i 2023 (fra i juni 2023):

 

Teknologidagen BYGG.

Vi arrangerte Teknologidagen BYGG 25. april -23. Fokuset var på digitalisering og bærekraft. Det var godt oppmøte og vi fikk gode tilbakemeldinger. I kjølvannet av dagen bobler det fortsatt, og det jobbes – av andre enn oss – med flere regionale tiltak

  • for å styrke digital kompetanse generelt i bransjen

  • for å få lokal utdanning i Digitale Bygningsinformasjonsmodeller (BIM)

  • for å styrke arbeidet med bærekraft i bransjen

 

Teknologidagen UNG

I oktober arrangerer vi Teknologidagen UNG. Der samarbeider vi med NE-S (Gamingklubben i Øystre Slidre) Teknoklubben i Sør-Aurdal og VRINN (VR-Innlandet) Det blir en begivenhets rik dag med fokus på VR/AR og gaming. Her blir det mange spennende opplevelser men kanskje enda viktigere. Vi skal også her peke på hvordan ungdommene kan skape ting selv og ikke bare være passive forbrukere. Dagen blir hovedsakelig for ungdom 13-23 år, men noen programposter blir også for foreldregenerasjonen.

 

Teknologidag for lærere

Dagen før Teknologidagen UNG blir det Teknologidag for lærere der de får lære om VR som pedagogisk verktøy (opplæring gjennom VR) og om hva man kan gjøre hvis man har lyst til å lære barna å lage innhold i VR (opplæring til VR)

 

 

Made in Valdres

I Valdres har vi ganske få bedrifter som lager produkter som ikke skal spises eller forbindes med en grunnmur. Skaperkraft Valdres tror det er potensiale for mer. Valdres har mange praktiske og smarte hoder, så vi tror det finnes mange gode ideer som aldri ser dagens lys, fordi man ikke vet helt hvordan man skal ta tak i dem. Derfor starer vi til høsten et prosjekt som skal se på om – og eventuelt hvordan – det er mulig å etablere et nettverk med kompetanse, maskinpark og smarte hoder slik, slik at gode ideer har et sted å utvikle seg – hvordan vi kan få gode samarbeidsformer for prototyping og utvikling.

 

 

Koding(programmering) i skolen:

Koding (programmering) er en ny arbeidsform i skolen. Skaperkraft Vadres mener dette er viktig for å møte fremtida offensivt. Men logisk nok er dette noe de færreste lærerne kjenner til fra egen utdanning. Derfor har Skaperkraft Valdres tilsatt en egen lærer med spesialkompetanse innen koding i skolen. Denne har hatt 15% stilling til opplæring av lærere på i grunnskolen.

 

Valdres sommercamp

Skaperkraft Valdres er med på Valdres Sommercamp på Leira siste uka i juni. Der handler det for det meste om fysisk aktivitet. Men gjennom vårt aktivitetsrom får ca. 140 barn leke seg med laserkutting, programmering og 3D-printing.

 

Plastpuls

I disse dager avslutter vi Prosjektet Plastpuls. Et prosjekt som bl.a. har jobbet på Valdres VGS  to perspektiv: Bærekraft og livsstil og design for bærekraft.  Det siste har hatt et opplegg for produktutvikling som var så vellykket at det endte opp med en idé som nå vurderes videreført og kanskje blir grunnlag for søknad til Innovasjon Norge for videre bearbeiding. Ungdommene som kom med ideen har fått tilbud om rettigheter til aksjer i et eventuelt nytt aksjeselskap.

 

Makerspace

Makerspace (På enda bedre norsk: Skaperverksted) er et verksted med variert innhold der der tradisjonelt håndver går hånd i hånd med mer moderne digitalt styrt verktøy.

 

     Makerspace NAUS (Nord-Aurdal ungdomsskole)

Makerspace NAUS kom i gang som en dirkete konsekvens av den første Teknologidagen Skaperkraft Valdres arrangerte. Nå har det blitt en levende plass som samler flere ti-talls ungdommer hver uke.

 

    Jokerspace

Vi drifter makerspacet  Jokerspace Ryfoss. Der har vi forskjellig utstyr for elektronikk, og enkelt arbeid med tre og metall. Men mest iøynefallende er de datastyrte maskinene: 3Dprintere av forskjellige slag, laserkutter, vinylkutter, tekstilpresse, datastyrt boderingsmaskin og CNC fres. Her skjer dette:

 

          Oppfinerklubben

Dette er et samarbeid med Vestre Slidre kulturskule og Vang kulturskule. VI kjører introduksjonsopplegg for 5 kalassinger fra skolestart til høstferien. Etter høstferien er det for alle fra 5. klasse og oppover.

 

          Torsdagsåpent

På torsdager har vi åpen på dagtid. Da kan man komme innom å lage seg noe, lære seg noe, eller jobbe med ting man kan litt, og få hjelp i de vanskeligste svingene.

 

         Kurs og verksteder

Vi forsøker å få til at det skjer kurs eller andre åpne verkstedaktiviteter med veiledning ca. en helg i måneden. Fra april har vi laget en egen kalender for disse.

 

         Tilgang 24/7

Alle over 18 år, som har lært seg forsvarlig bruk av maskinene kan få nøkkeltilgang på mobilen sin slik at Jokerspace, for dem, blir åpent 24/7. 

 

         Produksjon og prototyping

Flere bedrifter bruker Jokerspace fra tid til annen for prototyping og produksjon. Og noen ganger tar vi oppdrag for produksjon av ting folk trenger

 

I tillegg brukes Jokerspace av skoleklasser og elevbedrifter, og som møtested for nettverk av kreative mennesker.

bottom of page