top of page
  • Skaperkraft Valdres

Teknologidagen BYGG - ei næring for framtida

25. april arrangerte Skaperkraft Valdres Teknologidagen i Valdres for tredje gang. De to første teknologidagene hadde et bredt faglig sikte med «alt mulig rart» som er nytt og ukjent for de fleste, men med potensiale til å bli viktig.


Denne gangen retta vi oss dirkete mot byggenæringen. Det er en av de viktigste næringene i Valdres, og det er samtidig ei næring der det er store endringer på gang med digitalisering, og med stadig nye krav og forventninger til bærekraft. Målet for dagen var å skape en møteplass for næringa og å tilføre kunnskap og inspirasjon til å ta tak i disse temaene på en god måte.Med oss på laget hadde vi Klima+, Valdres Næringshage og Klimakultur og ikke minst arkitektkontoret Inn i landet. Sistnevnte kjenner bransjen godt og hadde mange gode ideer for hva dagen kunne inneholde. Men for å sikre oss at dagen var aktuell for bransjen hadde vi fått med oss Slidre Bygg & Prosjektering, Byggmester Ranheim, Tveitabru Bygg Valdres Bygg og Gamleveien 3 for å kvalitetssikre opplegget. En helt konkret avgjørelse i møte med disse var at vi valgte å ikke ha dagen i juni, men heller i april. Det gjorde at vi fikk kort tid til å rigge arrangementet, men vi var heldige og fikk likevel med oss alle vi spurte om å bidra inn i programmet.


Påmeldingen var over forventet og vi ble til slutt nesten 70 mennesker som utgjorde Teknologidagen.


Med svært gode tilbakemeldinger håper og tror vi at dette var en dag som er til nytte for næringa, og en kime til videre utvikling.


Mer detaljer om innholdet finnes på www.teknologidagenvaldres.no.

Kommentare


bottom of page