top of page
  • Skaperkraft Valdres

Spennede dag i Skaperkraft Valdres

Oppdatert: 25. okt. 2021

Onsdag 3. juni 2020 var det enda mer spennende enn vanlig i Skaperkraft Valdres.

Hovedsaken var et møte vi tok initiativ til, med Kulant (kundesenteret i kjølvannet av Schibsted), Outt (turapp), Valdres Foto (3D-scanning og foto, med drone og bakkekamera) Sparebank 1 Hallingdal Valdres (vår største støttespiller) Visit Valdres, Innovangsjon og Inligo. Inligo jobber bl.a. med VR, AR og Teslasuit (vi anbefaler å google «teslasuit») og jobber nå med å etablere hovedkontor i Valdres for denne delen av sin virksomhet.

Heidi Bragerhaug fra Skaperkraft Valdres innledet med å peke på viktigheten av å ha kunden i sentrum - og ledet en aktiv idéprosess på hva vi kan få til sammen, med teknologi som verktøy.


Ideen bak møtet var å samle forskjellige aktører for å se på hva samarbeid kan føre til av muligheter. Samarbeid og nettverksbygging er viktig for å få utvikling og vekst. Hva kan f.eks skapes innen reiseliv og hyttenæringen hvis vi kobler de beste på både kundebehandling og teknologi? Hvordan kan vi dra nytte av hverandres forskjellige innfallsvinkler og kompetanse og hverandres teknologiske innsikt?


Men når alt kom til alt var alle egentlig mest opptatt av hvordan vi kan skape utvikling i Valdres, sammen. Det synes vi ekstra spennende for veien videre. Samtalene spant mest rundt digitale tjenester til hytteeiere og hyttebrukere som også kan være tjenester til fastboende, behov for nye typer opplevelser gjennom f.eks. AR- og VR-teknologi og hvordan vi kan bruke teknologi for å gjøre eksisterende og nye opplevelser mer tilgjengelige. Vi hadde også mange tema knyttet til digitale løsninger av mat og distribusjon.


Vi var 12 mennesker i møtet. Det er en heftig bruk av ressurser. En ressursbruk som er helt meningsløs hvis det ikke fører til at det skjer noe nytt. Derfor delte vi på slutten av møtet inn i to grupper som skal jobbe mer konkret med hvert sitt tema. En gruppe med tjenester til hytteeiere/-brukere og en gruppe med VR, AR og opplevelser.


Vi er takknemlige for alle som stilte på dette, og har store forventinger til hva som nå kan skje.


Rett før dette møtet hadde Skaperkraft Valdres et møte med en av de to vi i disse dager jobber med å ansette. To ansettelser vi har store forventinger til. Disse skal vi utdype mer på ett senere tidspunkt.


Skaperkraft Valdres ønsker å etablere et teknologimiljø i Valdres. Derfor var det inspirerende når vi også hadde eget møte med Inligo. De er nå et Oslo-firma, men flere av dem har røtter i Valdres. Vår oppgave bli vel mest å «spille dem gode» når de nå satser på å etablere hovedkontor for sin VR/AR-satsing i Valdres. De drømmer om å kunne ha 50 utviklere i Valdres. Tenk om det går. I første omgang planlegges det for fem. Vi passer også på å lose dem trygt inn til Valdres Næringshage og hjelpen de kan få der.


Vi gleder oss til mulighetene fremover. Er det flere bedrifter eller enkeltpersoner som ønsker å melde seg på banen med kompetansen sin inn i samarbeidsprosjekter, så vil vi gjerne høre fra de. Er det aktører som trenger teknologiske tjenester der ute, er det bare å ta kontakt. Vi har allerede fått inn en bestilling på APP-utvikling, så får vi se hvem vi kan koble på for å ta den videre. Nettverksbygging innen teknologi er viktig for oss og det kommer vi til å jobbe enda mer med i tiden fremover. Kan dette være begynnelsen på et profesjonelt techmiljø i Valdres?

Comments


bottom of page