• Skaperkraft Valdres

Sparebank 1 sponser videre

Oppdatert: 7. des. 2020Sparebank 1 Hallingdal og Valdres er helt uten sidestykke Skaperkraft Valdres sin viktigste støttespiller. De støtter oss med et beløp som alene gir oss et ekstra gir i satsingen på teknologisk kompetanse for framtidas næringsliv. Vi er derfor veldig glade for at de gir oss tillit og viderefører sponsorsamarbeidet videre inn i 2021. Det gjør oss både stolte og ydmyke – og forplikter oss på å levere en skikkelig god jobb.


De er også gode støttespillere for Teknoklubben i Sør-Aurdal.


På vegne av oss som tror at det er mulig å få et bredere anlagt næringsliv i fremtidens Valdres, der teknologisk kompetanse spiller en rolle:


Bravo og hurra til Sparebank 1 Hallingdal & Valdres!

9 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Skaperkraft Valdres

Kontakt oss gjerne for spørsmål eller innspill.

E-post: post@skaperkraftvaldres.no 

Tlf: +47 41 33 54 96