top of page
  • Skaperkraft Valdres

Sparebank 1 sponser videre

Oppdatert: 25. okt. 2021Sparebank 1 Hallingdal og Valdres er helt uten sidestykke Skaperkraft Valdres sin viktigste støttespiller. De støtter oss med et beløp som alene gir oss et ekstra gir i satsingen på teknologisk kompetanse for framtidas næringsliv. Vi er derfor veldig glade for at de gir oss tillit og viderefører sponsorsamarbeidet videre inn i 2021. Det gjør oss både stolte og ydmyke – og forplikter oss på å levere en skikkelig god jobb.


De er også gode støttespillere for Teknoklubben i Sør-Aurdal.


På vegne av oss som tror at det er mulig å få et bredere anlagt næringsliv i fremtidens Valdres, der teknologisk kompetanse spiller en rolle:


Bravo og hurra til Sparebank 1 Hallingdal & Valdres!

留言


留言功能已關閉。
bottom of page