top of page
  • skaperkraftvaldres

Skaperkraft Valdres SA ble etablert 29 juli.

Oppdatert: 25. okt. 2021


Skapekraft Valdres oppstod som navnet på ei nettside i et felles prosjekt i alle valdreskommunene. Sida var en del av et forprosjekt for å se på mulighetene for å satse på utvikling av teknologisk kompetanse i Valdres. Rådmannsutvalget i Valdres var styringsgruppe i prosjektet. Når prosjektet var ferdig og sluttrapporten levert, ba Rådmannsutvalget om at det ble opprettet et privat samvirkeforetak. Det ble Gudbrand Silvet Heiene, Innovangsjon v/Dag Inge Bruflot og Bravoo v/Heidi Bragerhaug som etablerte Skaperkraft Valdres som et non-profitt samvirkeforetak.


Noen vil kanskje ha interesse av å lese samvirkeforetakets statusrapport pr. 20.08.2019 som finnes her: Link til rapporten.


Commenti


bottom of page