top of page
  • skaperkraftvaldres

Digitale ressurser i grunnopplæringen - ressurs eller trussel?

Oppdatert: 25. okt. 2021

Den teknologiske utviklingen skjer om vi liker det eller ikke. Skaperkraft Valdres har en ambisjon om å hjelpe Valdres å ha et aktivt forhold til utviklingen så vi kan gripe mulighetene og møte utfordringene på en god måte.Skaperkraft Valdres bør derfor tilføre klartenkthet og kunnskap om teknologi og utvikling i den offentlige debatten.


Les intervju i avisa Valdres om PC og nettbrett i skolen her:

https://www.avisa-valdres.no/nettbrett-i-skolen/teknologi/skole/nettbrett-i-skolen-en-ressurs-eller-en-trussel/s/5-54-402344


VI anbefaler spesielt interesserte å se/høre

Debatten på NRK1 17. september om nettbrett i skolen: Her:

https://tv.nrk.no/serie/debatten/201909/NNFA51091719/avspiller#t=12m5s


Ateas blogg: Teknologi av og for menneskerSpotify Link: https://open.spotify.com/episode/3I5wjIo0yMdbk73BNbbNRi?si=qFN0jEUsSZ6y_C5XQV44mA. Episode 5 handler om skole..

bottom of page