top of page
SkaperkraftValdres_Hoved_NEG_2x.png

Med den teknologiske utviklingen følger det stadig nye hav av muligheter. Vi jobber for at Valdres skal rustes til å gripe disse mulighetene. Da trengs det en ekstraordinær satsing på teknologisk kompetanse. Vi tror det er lurt å tenke langt fram, og vi tror at alt er mulig, hvis vi – vi i Valdres – klarer å finne og gjennomføre de rette grepene.

 

Vi har nå et 4-årig oppstartsprosjekt med 6 satsingsområder - disse kan du lese om her.

Stor takk til vår hovedsponsor Sparebank1, som sammen med mange andre private og offentlige instanser har gjort vår satsing mulig.

rgb_SB1_Halling_Valdr_verti_pos.jpg
kalendar

Siste blogginnlegg

Sponsorer

Skaperkraft Valdres jobber for at eksisterende bedrifter skal lykkes bedre på lang sikt og for at nye typer bedrifter skal komme til. Selv om vi jobber for å utvikle egne inntektskilder må oppstarten på satsingen være et kollektivt løft. Vi takker alle som er med på dette løftet. 

Nedenfor ser du hvilke private sponsorer som var med i 2022. Beløpene er summen av støtte fra høsten 2020 og ut 2022. Sponsorkampanjen for 2023 kommer inn høsten 2023.

rgb_SB1_Halling_Valdr_verti_pos.jpg

Bidrag

Mye!

TKBygg_logo_-med-luft.jpg

Bidrag

Mye!

Joker-for-web.jpg

Bidrag

Mye!

Skjermbilde 2020-09-09 kl. 17.09.42.png

Bidrag

Kr.20.000,-

Valdres Spb 388x100_RGB.png

Bidrag

Kr.25.000,-

Skjermbilde 2020-09-09 kl. 18.47.58.png

Bidrag

Kr.25.000,-

Valdres_pukkverk_TEK#A518EE-til-nett.png

Bidrag

Kr.20.000,-

Fosheim-Sag.png

Bidrag

Kr.20.000,-

Hovli-Auto-A3-WEB.jpg

Bidrag

Kr.20.000,-

Elektromontasje-Kvit.jpg

Bidrag

Kr.15.000,-

Kraftriket_Valdres_til nettsida.jpg

Bidrag

Kr.15.000,-

Vasetsenteret_logo_svart.png

Bidrag

Kr.15.000,-

VYRK---til-nettsida.png

Bidrag

Kr.10.000,-

ASKO.png

Bidrag

Kr.10.000,-

Byggmakker-til-netsida.jpg

Bidrag

Kr.10.000,-

Tveitabru-TIL-NETTSIDA.jpg

Bidrag

Kr.10.000,-!

Hel logo.jpg

Bidrag

Kr.10.000,-

Støttespillere i det offentlige:

bottom of page