top of page
Skjermbilde 2020-12-02 kl. 13.13.02.png

LAG ELEKTRONISK MUSIKK I JOKERSPACE

Eit tilbod til borna i 6. klasse
ved Vestre Slidre skule
 

Skaperkraft Valdres inviterer til teknologisk hobbyverkstad i Jokerspace etter skulen alle fredagar mellom nyttår og vinterferien. Skulebussen frå Slidre stoppar rett utanfor Jokerspace.

 

Då skal vi bygge elektroniske instrument og utforske lydar – plutseleg blir det musikk.

Målet er at barna skal ha ei leiken oppleving av prosessen, ved å lage og endre  lyd med elektroniske verktøy dei har bygd sjølve.

Opplegget er mellom anna inspirert av arbeidet til Captain Credible og Peter Vogel i videoane nedanfor.

Mogleg byggjeprogram:

 • kontakt-mikrofon

 • kassethode-mikrofon

 • mikseboks

 • micro:bit-robottromme
   

Skaperkraft Valdres ynskjer at alle barna:

 • erfarer skaparglede og meistring;

 • får moglegheiten til å bruka sitt kreative potensial;

 • har eit skapande forhold til det digitale samfunnet;

 • opplever fordelene ved samskaping.

Teamet:

 • Dominik Schmidt-Philipp, lydingeniør  

 • Béatrice Bieuville, initiativleder i Skaperkraft Valdres

 • Silje Hjellemarken Helland, musikklærer

Påmelding direkete med Béatrice: send ein sms til tlf. 966 34 920.

bottom of page