Skaperkaraft

Ny verden i

verktøy og teknologier

Skaperkaraft

Ny verden i verktøy og teknologier

En «ny verden» i verktøy og teknologier har gjort produktutvikling og produksjon billigere, raskere og mer tilgjengelig for flere. Digitale fabrikasjonsverktøy gjør det enklere å skape prototyper og å være kreativ på helt nye måter. Et levende miljø med disse verktøyene vil utvikle verdifull skaperkompetanse. Et makerspace kan være et slik miljø.

Nedenfor peker vi på noen av verktøyene som har blitt mer tilgjengelig de siste årene. Alle disse er aktuelle å ha i et makerspace.

En «ny verden» i verktøy og teknologier har gjort produktutvikling og produksjon billigere, raskere og mer tilgjengelig for flere. Digitale fabrikasjonsverktøy gjør det enklere å skape prototyper og å være kreativ på helt nye måter. Et levende miljø med disse verktøyene vil utvikle verdifull skaperkompetanse. Et makerspace kan være et slik miljø.

Nedenfor peker vi på noen av verktøyene som har blitt mer tilgjengelig de siste årene. Alle disse er aktuelle å ha i et makerspace.

3D-printer

En printer som bygger materiale lag for lag. Kan printe alt fra smykker og motorkomponenter til hus og kroppsdeler. Les mer.

CNC-fres

Mens en 3D printer lager former med å bygge stadig nye lag oppå hverandre, jobber en CNC-fres med å ta materiale vekk. Les mer.

Laserskjærer

En maskin som skjærer eller graverer ved å brenne med laserstråle. Les mer.

Vinylskjærer og -printer

Kan brukes til å lage f.eks. klistremerker, klestrykk og bildekorasjoner. Les mer.

3D-scanner

En innretning som «ser» objekter og legger dem inn i dataprogrammer for 3D-modellering. Les mer.

Micro:bit

En bitte liten datamaskin (koster kun kr. 150,-) som kan settes opp til å registrere omgivelsene og utføre enkle handlinger med tilkoblet teknologi. Omtales mer utfyllende under koseklubb.
Les mer.

Arduino

En liten datamaskin (koster kun kr. 220,-) som kan programmeres til å handtere mer komplekse oppgaver enn micro:bit. Omtales med utfyllende under kodeklubb.
Les mer.