skaperkraft

Prosjektet
…utvike framtidas spesialkompetanse

skaperkraft

PROSJEKTET
…utvike framtidas spesialkompetanse

Problemstilling

I 2050 vil brorparten av arbeidsplassane vere i yrker vi i dag ikkje har høyrt om, og omtrent like mange av dagens arbeidsplassar vil vere borte.

Den demografiske utviklinga i Valdres vil vere avhengig av at ein betydeleg del av dei nye arbeidsplassane blir skapt her.

Forprosjekt

Med utgangspunkt i problemstillinga har vi sett i gang eit forprosjekt for å finne ut korleis vi kan etablere arenaer der det kan gro kompetanse på moderne teknologi. Last ned prosjektplanen her.