SKAPERKRAFT VALDRES
Uavhengig av alder, bakgrunn og bransje – skal vi la folk utforske det ukjente, kjenne det tradisjonelle, og med dét skape nye muligheter.

Skaperkraft Valdres er et non-profitt samvirkeforetak som skal hjelpe Valdres med å forholde seg aktivt til muligheter og utfordringer forbundet med den teknologiske utviklinga.

 

Ved å utvikle arenaer for kunnskapsdeling leger vi til rette for at flere skal kunne skape løsninger og verdier. Slik bygger Valdres et bredere og mer robust næringsliv.

 

Skaperkraft Valdres er et non-profitt samvirkeforetak som skal hjelpe Valdres med å forholde seg aktivt til muligheter og utfordringer forbundet med den teknologiske utviklinga.

Det langsiktige målet er at folk – uavhengig av alder, bakgrunn og bransje  –  skal få utforske det ukjente, kjenne det tradisjonelle og med dét skape nye muligheter.  

Ved å utvikle arenaer for kunnskapsdeling leger vi til rette for at flere skal kunne skape løsninger og verdier. Slik bygger Valdres et bredere og mer robust næringsliv..

Arbeid og bosetting

Arbeidsmulighet gir bomulighet. Det blir stadig flere jobber som kan gjøres fra hvor som helst. Da er det lurt hvis Valdriser utvikler kompetanse på slike jobber.

Delingskultur

Tidligere hadde alle en ideologi om å beskytte seg mot kopiering. Nå er store deler av alt som blir laget «Open Source». Da snakker vi om en delingskultur der idealet er å bidra til utviklingen.

Tilgjengelige verktøy

Digitale fabrikasjonsverktøy som f.eks. 3D-printere, CNC-freser og laserkuttere var før forbeholdt større bedrifter. Nå er de tilgjengelig for småbedrifter og amatører. Det gjør det enklere å utvikle prototyper.

Makerspace - en ny måte å skape på

Et makerspace er verkstedfellesskap for teknologi, håndverk, kunst og vitenskap.  Er du interessert i én eller flere av disse? Liker du å programmere, vil du lage ditt eget VR-spill, eller liker du å mekke, snekre, spikke, strikke… Altså lage fysiske eller digitale ting? Da er du «innafor»! 

Kodeklubb

Kodeklubb er et lite makerspace for barn og unge med koding og programmering i fokus. Les om kodeklubber
Skaperkraft Valdres er et nettsted i forbindelse med et regionalt prosjekt i Valdres. Prosjektet har som mål å finne ut hvordan vi kan innrette oss for å få en betydelig kompetanse på moderne teknologi, slik at vi kan være bedre rustet i møte med nåtida og framtidas arbeidsliv.

Rolf Stalenge

Prosjektansvarlig 
Jobber som kommunalsjef for oppvekst og kultur i Øystre Slidre kommune. Foto: Avisa Valdres

Gudbrand Heiene

Prosjektleder
Han er ellers kulturskolerektor og kulturleder i Vestre Slidre kommune. Foto: Avisa Valdres

Kristine Olasdatter

Kommunikasjonsrådgiver
Jobber med markedsføring og nettsideutvikling gjennom firmaet WONDERMO.

Eir Linnea Glimsdal

Med i referansegruppa
Er til daglig student på Informatikk: Design, bruk og interaksjon ved Universitetet i Oslo

Siv Anette Mæhlum

Med i referansegruppa 
Jobber som lærer i bl.a. Bedriftsutvikling på Valdres vidaregåande skule.

Hilde Tveiten Døvre

Med i referansegruppa
Jobber som daglig leder ved Valdres Næringshage.

Inger Torill Holte Breien

Med i referansegruppa
Jobber i Ungt entreprenørskap Oppland med hovedansvar for Valdres.

Rune Halle

Med i referansegruppa
Jobber som rektor på Nord-Aurdal barneskole.

«Bredde og topp» – som i idrett

Det er med skapere som med idrettsfolk. Det mange driver med fordi det er gøy, det driver noen litt lenger. Noen gjør det bra nasjonalt. Noen gjør det til og med skarpt internasjonalt. Sjansen for at det skapes små og store teknologibedrifter er størst hvis vi etablerer brede skapermiljø som inkluderer hele Valdres.  Les her om hvorfor det er viktig.

Kontakt oss

Er du voksen, barn eller ungdom, amatør eller profesjonell og synes det vi snakker om på dette nettstedet virker interessant? Har du ideer, spørsmål eller vil vite mer om prosjektet ta gjerne kontakt med oss! 
+47 413 35 496
gudbrand.heiene@vestre-slidre.kommune.no

Send en melding